پیامک توپ

پیامک عاشقانه ….

من عاشق آن گلم که در بیابان عشق

پژمرده شد ولی منت باران نکشید

&&&&&

ادامه مطلب پیامک عاشقانه ….