عکس های توپراک و چنار

بازیگران اصلی این دو سریال همسر واقعی هستند

عکس همسر واقعی چنار                                                عکس همسر واقعی توپراک

بازیگر نقش توپراک و بازیگر نقش چنار در دنیای واقعی هم رابطه حسی برقرار کردند و در اخرین برنامه ی تلویزیونی که با هم حضور پیدا کردند خبر از ازدواج قریب الوقوع خود دادند

عکس همسر واقعی چنار

ادامه مطلب بازیگران اصلی این دو سریال همسر واقعی هستند

عکس های سریال شمیم عشق و عمر گل لاله

عکس حوا در سریال شمیم عشق         عکس حوا خواهر توپراک

عکس های مربوط به این سریال پاک شده اند

ادامه مطلب عکس های سریال شمیم عشق و عمر گل لاله