برچسب گذاشته شده با : "سایت سازمان امور مالیاتی WWW.INTAMEDIA.IR"

آدرس سایت دریافت شماره اقتصادی در tax.gov.ir

آدرس سایت دریافت شماره اقتصادی در tax.gov.ir

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای از آغاز ثبت نام از اشخاص حقوقی به منظور دریافت شماره اقتصادی از امروز ( ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ ) خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این اطلاعیه آمده است :