جزئیات یارانه اسفند91

یارانه های اسفند ۹۱ ،شنبه در حساب مردم

احتمال افزایش یارانه های نقدی تا 110 هزار تومان

یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شنبه قابل برداشت است

 سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی شنبه قابل برداشت است.

ادامه مطلب یارانه های اسفند ۹۱ ،شنبه در حساب مردم

احتمال افزایش یارانه های نقدی تا ۱۱۰ هزار تومان

احتمال افزایش یارانه های نقدی تا ۱۱۰ هزار تومان

یارانه های اسفند 91 کی واریز می شود؟

ادامه مطلب احتمال افزایش یارانه های نقدی تا ۱۱۰ هزار تومان

یارانه های اسفند ۹۱ کی واریز می شود؟

یارانه های اسفند ۹۱ کی واریز می شود؟

زمان پرداخت یارانه های اسفند ۱۳۹۱

 

زمان پرداخت یارانه های اسفند ۱۳۹1

 

در ادامه مطلب بخوانید…

ادامه مطلب یارانه های اسفند ۹۱ کی واریز می شود؟

زمان دقیق واریز یارانه های نقدی اسفند ۹۱

زمان دقیق واریز یارانه های نقدی اسفند ۹۱

زمان دقیق واریز یارانه های نقدی بهمن ۹۱

 

ادامه مطلب زمان دقیق واریز یارانه های نقدی اسفند ۹۱