اعدام وحید زارع

عکس های بخشش یک قاتل اعدامی در پای چوبه دار

دقایقی پیش حکم اعدام عامل شهادت بابک شکفته سرباز نیروی انتظامی در حال اجرا بود که چند ثانیه پس از اجرای این حکم و در حالی که فرد محکوم به اعدام یعنی «وحید زارع» در بالای دار مجازات در حال جان دادن بود با فریاد رضایت از سوی خانواده مقتول از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

n00035261-r-b-007

ادامه مطلب عکس های بخشش یک قاتل اعدامی در پای چوبه دار