اطلاعاتی در مورد کهکشان

برای اولین بار رنگ واقعی کهکشان راه شیری مشاهده شد….

 

تیمی از ستاره شناسان دانشگاه پیتسبورگ در جست وجوی رنگ حقیقی کهکشان راه شیری اخیرا دریافته اند که رنگ آن به قدری سفید است که در چشم انسان مانند برف به نظر می رسد.

 رنگ یک کهکشان یکی از ویژگی های مهم آن محسوب می شود؛ چرا که با آن می توان سن کهکشان را حدس زد.

ادامه مطلب برای اولین بار رنگ واقعی کهکشان راه شیری مشاهده شد….