برچسب گذاشته شده با : "اس ام اس ایام امتحان"

اس ام اس مخصوص شب امتحان دی ۱۳۹۰

اس ام اس شب امتحان چیه؟ پریدی رو گوشی بیبنی کی اس ام اس داده ؟ این جای درس خوندنته ؟ هنوز که نرفتی د برو د .. دههه ! . . . اس ام اس مخصوص شب امتحان امتحان اولین گام در جهت شروع چاپلوسی پیش استاد برای نمره…