زیباترین جملات انرژی مثبت عاشقانه انرژی دهنده و شاد ۹۷

زیباترین جملات انرژی مثبت عاشقانه انرژی دهنده و شاد ۹۷

جملات انرژی مثبت عاشقانه ، همراه با انواع جملات انرژی مثبت عاشقانه زیباترین جملات مثبت و پر انرژی عاشقانه جدیدترین جملات انرژی مثبت عاشقانه و جذاب ترین جملات مثبت و پر انرژی را برای شما عزیزان در این مجموعه از سایت روزگار قرار میدهیم

جملات انرژی مثبت عاشقانه، جملات انرژی مثبت

خیلی ها می خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند

ولی نمی دانند که تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی نمی رسند

زندگی هدیه ایه که نباید حروم بشه ، شما نمیدونید برگه بعدی زندگیه چیه

باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی…

لبخند بزنید …

لبخند ؛ حتی زمانی که بر لبان یک مرده مینشیند ، بازهم زیباست…

جملات انرژی زا , جملات انرژی دهنده , جملات مثبت و روحیه دهنده

جملات انرژی مثبت عاشقانه، جملات انرژی مثبت

آدم های منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند

و آدم های مثبت به زیبایی های طول جاده…

عاقبت هر دو ممکن است به مقصد  برسند،

اما یکی با حسرت و دیگری با لذت!

ﻟﺤﻈـﻪ ﻫــﺎ  نه دیر می آیند و نه زود
آن ها درست سر وقت می آیند
این ما آدم هاییم که دیر یا رود، می رسیم !

زندگی تکرار فرداهای ماست
میرسد روزی که فردا نیستیم
آنچه میماند فقط نقش نکوست
نقش ها می ماند و ما نیستیم …


[ad_1]
‎راه بهشت‎ added a new photo.


[ad_2]

منبع


[ad_1]
‎راه بهشت‎ added a new photo to the album: Timeline Photos.


[ad_2]

منبع


[ad_1]
‎راه بهشت‎ added a new photo to the album: Timeline Photos.


[ad_2]

منبع


[ad_1]
‎راه بهشت‎ added a new photo to the album: Timeline Photos.


[ad_2]

منبع