[ad_1]


نوامیس عراقی در بازارهای موصل توسط نیروهای داعش مورد مبادله قرار میگیرند درود بر کسانی که ۸سال جنگیدند اما نگذاشتند این فاجعه برای نوامیس ایران زمین بیفته
از یه چیزی مطمئنم اگه اون زمان نمی رفتن خون نمی دادن و ایران به دست عراق می افتاد الان ایران از افغانستان هم ضعیفتر و ذلیل تر بود این امنیت به هیچ وجه وجود نداشت و در ذلت به سر می بردیم
چه بزرگ مردانی بودند که خون دادند برای عزت ما
[ad_2]

منبع