[ad_1]
این جوابه افرادی هست که می گن چرا خدا اینهمه جنایت را که بشر انجام می ده می بینه و کاری نمی کنه وقت امتحان هنوز تموم نشده نتیجه را بعد امتحان می دن
امام صادق علیه السلام : همانا خداى تبارک و تعالى میداند که بندگان چه خواهند کرد و به سوى چه سرنوشتى رهسپار خواهند شد.از این رو، وقتى گناه و بدى میکنند، چون از پیش به آنچه میکنند آگاه است، کارى به آنها ندارد. پس، مبادا رفق و مدارا از سوى کسى که بیم از دست دادن چیزى را ندارد، تو را بفریبد.
[ad_2]

منبع