۵۶۰۰ قانون دست و پاگیر در اقتصاد

۵۶۰۰ قانون دست و پاگیر در اقتصاد بخش صنعت به عنوان منبع اصلی رشد بهره­ وری و نوآوری در تولید محصولات با قابلیت تجاری بالاتر و نیز تولید نهاده­های مولد، همواره دارای نقش پیشران و سرنوشت ساز در تحولات اقتصادی و توسعه ای داشته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، برای کشورهایی نظیر ایران که دارای […]