۲۰درصد متخصصان صنعت کشتیرانی کشور خارجی هستند

وزیر صنعت ۲۰درصد متخصصان صنعت کشتیرانی کشور خارجی هستند وزیر صنعت،‌معدن و تجارت با تاکید بر اینکه امکانات در کشور وجود دارد اما باید حمایت لازم از صنعت دریایی کشور به عمل آید تصریح کرد: باید اطمینان کنیم امروز صنایع ما با شرایط دو سال قبل متفاوتند و با تعهد به وظایف و ایجاد اعتماد […]