[ad_1]
رسول اکرم(ص) جواب سؤالی را در میان اصحاب و یاران خود به مسابقه گذاشت، این سؤال را شخص خودش طرح کرد و منظورش این بود که درک دینی اصحاب و یاران خود را بیازماید و ببیند آن‌ها از روح و معنای دین، چه درک کرده‌اند، و هم اینکه بهتر، روح و معنا را به آن‌ها بفهماند.

سؤالی که رسول خدا(ص) طرح کرد، این بود: کدام یک از دستگیره‌های ایمان محکم‌تر است؟؛ یعنی در میان وسایل نجات و موجبات سعادتی که دین مقرر فرموده، کدام ‌یک، بیشتر قابل اطمینان است؟

یکی از اصحاب جواب داد و گفت: نماز؛ یعنی نماز، محکم‌ترین دستگیره‌هاست. فرمود: نه.

دیگری گفت: زکات، فرمود: نه.

سومی گفت: روزه، فرمود: نه.

چهارمی گفت: حج و عمره، فرمود: نه.

پنجمی گفت: جهاد در راه خدا، فرمود: نه.

هر کسی هر چه به نظرش رسید، گفت و همه پاسخ منفی شنیدند، فرمود: تمام این‌ها که نام بردید از نماز و زکات و روزه و حج و عمره و جهاد، کارهای بزرگ و با فضیلتی است، ولی هیچ‌کدام از این‌ها آنکه من می‌گویم نیست، بعد خودش فرمود: «محکم‌ترین دستگیره‌های ایمان، دوست‌داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست، ممکن است آدمی ندانسته و به حکم عادت، نماز بخواند و یا روزه بگیرد و یا زکات بدهد یا به حج برود و یا تحت تأثیر یک غریزه طبیعی جهاد کند و دلاوری‌ها به خرج دهد، ولی تا گوهر وجودش خالص نشود و افکار و احساساتش رُقاء و تعالی پیدا نکند، ممکن نیست که به خاطر حق دوست داشته باشد و مهر بورزد و به خاطر حق تنفر داشته باشد.
[ad_2]

منبع


[ad_1]
‎راه بهشت‎ added a new photo.


[ad_2]

منبع


[ad_1]
‎راه بهشت‎ added a new photo.


[ad_2]

منبع


[ad_1]
‎راه بهشت‎ added a new photo.


[ad_2]

منبع


[ad_1]
‎راه بهشت‎ added a new photo.


[ad_2]

منبع