تعطیلات عید فطر ۹۳ چند روز است؟

Snapshot_2014-07-22_150729

مطابق با تقویم رسمی ایران عید سعید فطر سه شنبه ۷ مرداد است که طبق قانون تصویب شده برای افزایش تعطیلات عید فطر به دو روز ، ۸ مرداد نیز تعطیل می باشد.