اس ام اس فلسفی و پندآموز آبان ۹۲

اس ام اس فلسفی

اس ام اس سخن بزرگان آبان ۹۲

اس ام اس فلسفی و پندآموز آبان 92

اس ام اس های فلسفی و مفهومی جدید و پیامک های سخن بزرگان سری آبان ماه ۹۲ را در این مطلب بخوانید و لذت ببرید….

 برای مشاهده اس ام اس فلسفی به ادامه مطلب بروید…

غیر ممکن است دو بار پای خود را در یک آب روان فروبریم

هراسیلتوس

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

باطن انسان که اصلاح شود

رفتار او استوارترشود

امام جعفر صادق (ع)

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

اگر می خواهی قیمت پول را بدانی قرض کن

فرانکلین

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

آنقدر برمال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی

سقراط

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

ازشنیدن کارهای شرافتمندانه خویش خجالت مکش

کریستوفر مارلو

اس ام اس فلسفی را در برنا بخوانید

عزت و احترام قیمت زحمت و مشقت است

حسن رشدیه

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

باید زندگی کرد برای نوشتن

نه نوشتن برای زندگی کردن

ژول برنارد

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

چیزی که دانش بیارد راستی است

ابوعلی سینا

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است

چارلی چاپلین

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

کسی که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد

امام علی (ع)

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

بزرگترین نشانه اراده قوی وجود متانت و آرامش است

کانادی

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

من خودرا محتاج نمی دانم

زیرا طریقه قناعت رایاد گرفته ام

بوسی

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

اگر می خواهی اندوهگین نباشی حسود نباش

انوشیروان

اس ام اس فلسفی آبان ۹۲

اگر بر ناتوان خشمگین شدی دلیل براین است که قوی نیستی

ولتر

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

امام علی علیه السلام

اگر کوه ها بلرزه درآمدند تو پابرجا واستوار باش

اس ام اس پندآموز را در برنا بخوانید

سعدی

نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند

ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

سعید نفیسی

انسان فهمیده و خردمند کسی است

که هیچ عادت و انس او را کور و کر نکند

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

لقمان حکیم

اگر سخن چون نقره است

خاموشی چون زر پر بها ست

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

پاسکال

مرد پرهیزکار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجد

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

ضرب المثل چینی

اگر به خاموش کردن آتش می روی

لباس علفی برتن مکن

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

حضرت محمد (ص)

نظر به پایان کارانداختن نیمه زندگی است

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

ضرب المثل فرانسوی

انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

شیللر

آنکه بیش از اندازه محتاط است

بسیار کم کار انجام می دهد

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

ابوالعلا

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن

منابع:بی اس ام اس و نمکستان

نوشته اس ام اس فلسفی و پندآموز آبان ۹۲ اولین بار در پدیدار شد.


اس ام اس عاطفی و احساسی آبان ۹۲

اس ام اس عاطفی

اس ام اس رومانتیک فوق العاده زیبا آبان ۹۲

اس ام اس عاطفی و احساسی آبان 92

جدیدترین اس ام اس های عاطفی و پیامک های احساسی فوق العاده زیبا و جذاب آبان ماه ۹۲ را در این مطلب بخوانید و لذت ببرید…..

 برای مشاهده اس ام اس عاطفی به ادامه مطلب بروید…

دوسـت دارم یـڪ شبــﮧ، هفتــاد سـال پیـــر شـوم
در ڪنــار خیـابــانی بـایستـــم . . .
تـــو مـرا بـی آنڪــﮧ بـشنــاسی ، از ازدحـام تــلخ خـیـــابـان عبــور دهــے . . .
هفتـــاد ســال پیـــر شـدن یــک شبـــﮧ
بـه حـس گـــــرمــی دسـتـ های تـــو
هنــگامـی کـه مرا عبــور میـدهـی بــی آنـڪـﮧ بـشنــاســی،
مــے ارزد . . .!
.
.
.
تو که گفتی:
نقاش نیستی
پس چرا به تو فکر می کنم،
دنیایم
رنگـــــــــی می شود
.
.
.
خنکای یک عصر بهاری …
کنار شاه بوته یاسی وحشی …
میزی که کاسه ای پُر از پولکی زعفرانی دارد
و دو فنجان چای داغ را خیال خواهم کرد …
لطفا به خیالم بیا !
.
.
.
همین که صدایم می‌کنی
همه چیز این جهان یادم می‌رود
یادم می‌رود که جهان روی شانه‌ی من قرار دارد
یادم می‌رود سر جایم بایستم
پابه‌پا می‌شوم
زمین می‌لرزد…
.
.
.
وقتی آغوشت را به روی آرزوهایم باز می کنی
آنقدر مجذوب گرمای وجودت می شوم
که جز آرامش آغوشت
تمام آرزوهای خواستنی دیگر را از یاد می برم…
.

.
.
.
چه با قاطعیت حکم میدهی که “حواست رو جمع کن”
و من میمانم که چطور جمعش کنم وقتی تمامش پیش توست !
.
.
.
شعر را دوست دارم
که می‌تواند زمان را نگه دارد
و تو را کنار من
بی‌آنکه پیرت کنم
و سنگینی کنم بر شانه‌ات
گاهی
به من فکر کن
مثل دستی ناشناس
در بریده ای از عکسی قدیمی
.
.
.
متن احساسی
بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی،
“تــــــــــــــــــمام” نـــــــــــــــــــــمی شوند … !
هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی !
حضورشان”گــــــــــــــــرم” است ؛ سکوتشان خالی مــــــــــیکند دل ِآدم را …
آرامش ِ صـــــــــــــــــــــدایشان را کــــــــــــــــــــم می آوری !
هر دم هر لحظه “کـــــــــــــــــم” مـــــــی آوریشان …
و اینجا مــــــــــــــــــــن کــــــــــــــم دارمــــــــــت …
.
.
.
خواستم هرچه را که بوی تو میداد بسوزانم ؛ جانم آتش گرفت !
.
.
.
جمله احساسی
عشق جایی می تپد که تو باشی پس باش آنجا که باید باشی
در کنار احساسی از باران ، لطافت را از برگ جدا شده از گل هم میشود فهمید
احساست را برای لحظه ای به آفتاب هم ببخش که گرمی را به تو می بخشد
احساس را باید در قابی از عقل گذاشت و عاشقانه به آن خیره شد …
.
اس ام اس عاشقانه را در برنا بخوانید
.
بگذار مــردم هرچه دلشـــان مــﮯخواهد بگویند!
مــَن فقط، از تــو مـﮯ گویــَم…
کـلـمـات را مـثل ِ گـلـبـرگ زیـر پـای تـو مـی‌ریـزم
کـه راه گـم نـکـنـی و بـر کـاغـذم بـمـانـی
.
.
.
قندان خانه را پُر کردم از حرفهایت
تو که می دانی من چای را تلخ دوست ندارم
هوس فنجانی دیگر کرده ام ؛ کمی بیشتر بمان !
.
.
.
چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ..
یکی که بهش اعتماد داری ..
بهت اعتماد داره ..
از دلتنگی هاش برات میگه ..
از دلتنگی هات براش میگی ..
آروم میشه ..
آروم میشی ..
حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه ..
این حس مثل قطره های باران پاکه ..
.
.
.
اس ام اس عاشقانه
حال من خوب است اما عالی می شوم
وقتی که تو با نگرانی در آغوشم می گیری و می گویی :
نه عزیز من ، تو خوب نیستی …
.
.
احساسی
.
مثل عکاســی ماهر نگاهت میکنم…
از نزدیک ترین زاویه ممکن،
و سرت را دقیقا” رو به رویم نگه می دارم
خورشید را روی صورتت پخش می کنــم
و در ذهنم
از امروز تو عکس می گیرم،
برای روزهایی که نیستی…!
.
.
.
پیامک عاشقانه
من و تو خیلی کارها به دنیا بدهکاریم…!
مثل یک عکس دو نفره…
یا چرخ زدن بی دلیل در خیابان…
یا بستنی خوردن در یک روز برفی…!
حتی….
چاپ کردن عکس دو نفره…
مریض شدن و گلودرد به خاطر بستنی روز برفی…!
بیبن…!
من و تو خیلی کار داریم…
من و تو حتی آشناییمان را به دنیا بدهکاریم…
.
.
.
راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم
میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم
میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد …
تو فقط برای منی !
.
.
.
متن عاشقانه
آغـــ ـوش گــَ ـرمــَم بـ ـآش…
بگــ ـذآر فــَرآمـــ ـوش کــُ ـنــَم لــَحــظـہ هــآیی رآ کــ ـہ
دَر سـَ ـرمــآی بـــیــکــَ ـســــــــــی لَرزیـــ ــدَم…
.
.
.
افتاده آن گوشه
گوشی همراهی که میتوانست
دل آویزترین شعر جهان را
“دوستت دارم” را
به گوش و چشم محبوب برساند
قصه دو سو دارد:
یک انتهای تلخ
یک انتهای شیرین
یکی آنکه دیگر نیست یا نبوده از ابتدا !
یکی آنکه دیگر به گوشی تلفن احتیاج نیست… در گوش هم میخوانند…!
.
.
احساسی
.
گـآهـے وقـتـآ مجبـورـے احمـق بـآشـے
روـے ِ ڪـآغـב مینویسمـ
בستهـآـے ِ تـو و روـے ِ آטּ בسـت میڪشمـ…
.
.
.
سردم که می شود
تمام ِ اجاق هایِ جهان
برایم عشوه گری می کنند
اما من
تصمیم خودم را گرفته ام
برایِ گرم شدن
باید که تا آخر عمر
دنبال دست هایِ تو باشم . . .
.
اس ام اس احساسی را در برنا بخوانید
.
اس ام اس احساسی
همه ی کوچه ها را گشته ام
ایستگاه ها، فرودگاه ها، پارک ها
کافه های شلوغ
پاتوق های کوچک
خیابان ها و میدان ها
حالا من
به آسمان هم
نگاه نمی کنم
زیرا در آنجا هم نیستی
آب شده ای در چشم هام
یک قطره ی پاک.
خانه را هم گشته ام
بانوی من!
می شود کمد لباس را باز کنم
تو آنجا باشی و بخندی باز؟
می شود؟
.
.
.
ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺰ ﺳﯿﺎﻩ !
ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺟﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺎﻣﺘﺶ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﺮﻓﯽ ﺟز ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ گل ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ
ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺟﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺩﺍﺭﺩ … ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺎﺩﻭﯼ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﮑﺶ …
ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺳﺖ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ …
ﺍﻣﻦ ﺍﺳﺖ … ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ …
ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﺮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …

نوشته اس ام اس عاطفی و احساسی آبان ۹۲ اولین بار در پدیدار شد.


اس ام اس عاشقانه و دلبری آبان ۹۲

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس دلبری و بی قراری آبان ۹۲

اس ام اس عاشقانه و دلبری آبان 92

اس ام اس های جدید و زیبای عاشقانه و پیامک های بیقراری و دلبری سری آبان ماه ۹۲ را در این مطلب بخوانید و لذت ببرید…..

 برای مشاهده اس ام اس عاشقانه به ادامه مطلب بروید…

داشتنت مثل هوای برفی یا نم نم باران جاده شمال
یا مثل آن بغلی که عاشقت است و تنهایت نمی گذارد
و یا مثل برگشتن آدمی که سالهای سال منتظر آمدنش بودی ؛
آی می چسبد …
.
.
.
بعضی حرف ها را فقط دست ها به هم میزنند …
فقط دستها…
.
.
.
ﺍﯾــﻨـــﻘـــﺪﺭ ” ﺗـــﻌـــﻮﯾـــﺾ ” ﻧــﮑــﻦ …
ﺑـــﻪ ﺧــــﺪﺍ ﮔـــﺎﻫـــﯽ ﻣــﯿــﺘــﻮﺍﻥ ﺭﺍﺑــﻄــﻪ ﻫــﺎ ﺭﺍ ” ﺗــﻌــﻤــﯿــﺮ ” ﮐـــﺮﺩ
ﺣـــﺘــﯽ ﺑـــﺎ ﯾـــﮏ ﻟـــﺒــﺨـــﻨـــﺩ ﻋــﺎﺷــﻘــﺎﻧــﻪ
.
.
.
چشمان تو حروف را بی استفاده می کنند ،
کافی ست نگاه کنی . . .
.
.
.
در این غروب
ﻫﺮ ﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ
ﺣﺎﻻ
ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺘﻬﻮﻭﻥ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﺯﻧﮓ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﺪﺍﯼ اوﺳﺖ …
.
.
.
صندلیت را کنار صندلیم بگذار !
همنشینی با تو یعنی “تعطیلی رسمی تمام دردها”
.
.
.
مخاطب خاص من!
خاص بودن خاصیت توست!
تـــــــــــــــو همیشه خاص می مونی
چون سلیقه ی منی …
.

.
.
لـج میکنم …
بداخلاق میـــشم!
نه چیزی میبینم،
نه چیزی میشنوم،
نه چیزی میگم!
دست خودم که نیست
تو که نباشی،
زندگی
بـــــــــــــــایــــــــــد
به کامِ من تلخ بشــه ..!
.
.
.
یکی بود یکی نبود مال قدیماست…
الان همه باشن “تو” نباشی هیچکس نیست…!
.
.
.
مثل ندارد
میم های ِ مالکیتی
که از زبان ِ
تو می شنیدم . . .
.
.
.
حضورت در کنارم, تکان دهنده ترین خبر سال برای حسودان است!
بیا و این موج تکان را آغاز کن…!
.
.
.
دل بستــــه ام به پاییـــز…
شــــاید…
دوبــــاره…
ســـرِ مهــــر بیاییــــی…
.
اس ام اس عاشقانه را در برنا بخوانید
.
همه بهانه هایم از نبودن توست
اگر باشی…
اگرباشی…
از هزار و یک بلاهم بهانه نمی گیرم . . .
.
.
.
نوشته عاشقانه
ﺑﻴﻤﺎﺭِ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﺍﻡ …
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﻨﺪ …
عاشق این بیماری ام …
.
.
.
نزدیکت می شوم بوی دریا می آید
دور که می شوم صدای باران
بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟
لنگر بیندازم و عاشقی کنم ، یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟
.
.
.
خدایـــــا
این بند دل آدم کجاست؟
ک گاهی با یک
اسم..
نگاه..
با حضور یک نفر..
و یا با یک لبخند “پاره میشود”
.
.
.
جملات عاشقانه
ﺩﻟــــــﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫـــــﺪ ﮐَﺴــﻰ ﺑﺎﺷـــــد …
ﺁﻧﻘـــﺪﺭ ﺑـــﺮﺍﯾـــــﺶ ﮐَﺴــﻰ ﺑﺎﺷـــــﻢ …
ﮐــــﻪ ﺩﻧﺒـــــﺎﻝ ﮐــَـــﺲِ ﺩﯾﮕـــــﺮﯼ ﻧﺒﺎﺷــــﺪ …
.
.
.
عشق یعنی:
اینکه وقتی میخوای برسونیش،
رادیو پیام رو روشن کنی ببینی کدوم مسیر شلوغ و پر ترافیک تره . . .
.
.
.
تموم لحظه‌های سختو آسونو
من این پیاده رفتن زیر بارونو
به شوق همزبونى تو دوست دارم …
.
.
.
اس ام اس عاشقانه
همه پیش من حرف از عرق و مشروب میزنند . . .
آن ها نمیدانند که
ای بانو
بوی موهایت از هر چیز دیگری برایم مست کننده تر است !
.
.
.
با تو به جای پاییز، حس می کنم بهاره
این عشق بی نظیره، این عشق موندگاره
.
اس ام اس دلبری را در برنا بخوانید
.
نگاهم کن
میخواهم چشم هایم را به چشم هایت بدوزم !
میخواهم به این دنیا نشان دهم که
عاشق ترین خیاط منم . . .
.
.
.
جمله عاشقانه
جایی نوشته بود: “نیکوتین، اعتیاد آور ترین است”
تو هنوز ناشناخته مانده ای!
.
.
.
بگـــذار هَرکَسی هَر چِه دوست دارَد بِگـــویَد
مُهِم ایـــن اَست کِ تُو دُردانِــــــــــــه مَنی
وَ اَزتَمامِ خوبی ها بَدی های این دُنیا
فَقَطُ و فَقَط تُورو میخواهَــــــم . . .
.
.
.
میدانی مرد رویاهایم ؛
ﻣــﺮﺩ ﮐﻪ ﺗـــﻮ ﺑﺎﺷﯽ، ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ . .
ﺍﺯ ﻣﯿــﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺬﮐــﺮﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ . .
ﻓﻘــﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭘﺎﯼ ﺗــﻮ ﺩﺭ ﻣﯿـﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ . .
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﺑـﺮﺍﯼ ﺗـــﻮ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ …
.
.
.
متن عاشقانه
بیا و عاشقم باش … ﻣــﯽ ﺷــﻮﺩ ؟
ﻣــﯽ ﺷــﻮﺩ ﺩﻟﯿــﻞ خنده هایم باشید ؟
ﻣــﯽ ﺷــﻮﺩ ﺳــﺮﺍﺳﯿﻤﻪ ﺑـﻪ سراغم بیایی ﺑــﻌﺪ ﺑﮕــﻮﯾــﯽ :
خانم ﻣــﯽ ﺷــﻮﺩ برایتان بمیرم ؟؟
ﻭ من بگویم :
ﺑﺒــﺨﺸﯿـﺪ آقا نمیشود..!
ناامیدی را در چشمانت ببینم …
دستم را به پشت قفل کنم
سرم را کج کنم ، نگاهت کنم و بگویم :
ﺁﺧــﻪ ﺷﻤـــﺂ ﺑـــﺂﯾــﺪ ﺯﻧـــﺪﮔﯽ ﻣــَـﻦ ﺑـــﺂﺷﯿـــﺪ …
ﻣـــﯽ ﺷــﻮﺩ شیطنتهایم را بفهمید ؟؟ !
ﻣـــﯽ ﺷـــﻮﺩ باشی و بیخیال نبودن ها شوی ؟؟ !
ﻣــﯿﺸــﻮﺩ ﻧَﻔـَﺴـَﻢ باشید آقا ؟
.
.
.
وقتی دستت تو دست عشقته و آروم یه فشار کوچیک به دستت میده …
بی تفاوت ازین فشار رد نشیا
داره باهات حرف میزنه…
میگه دوست داره!
میگه هوات و داره!
میگه حواست به من باشه!
میگه حواسش بهت هس!
میگه تنها نیستیا!
میگه….
تو هم همینجور که دستت تو دستشه
آروم انگشت شصتت و بکش رو انگشتاش…
آره
یه وقتایی بی صدا و بی نگاه حرف بزنین !

منبع:سه علی سه

نوشته اس ام اس عاشقانه و دلبری آبان ۹۲ اولین بار در پدیدار شد.


اس ام اس غمگین و دپرس آبان ۹۲

اس ام اس غمگین

اس ام اس های سوزناک و غمناک آبان ۹۲

اس ام اس غمگین و دپرس آبان ۹۲

اس ام اس های غمگین و دپرس و جدیدترین پیامک های سوزناک سری آبان ماه ۹۲ را در این مطلب بخوانید و لذت ببید. با ما همراه باشید……

 برای مشاهده اس ام اس غمگین به ادامه مطلب بروید…

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را  هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !
.
.
قلبم این روزها سخت درد میکند !
کاش یک لحظه می ایستاد تا ببینم دردش چیست ؟
.
.
تو با من تموم کردی ، من هم بی تو …
.
.
کلافه ام شبیه کرمی که نمیداند ماهی را از زندگی رها کند یا گنجشک را از مرگ !
.
.
هنوز مثل سابق “مهربانم” اما دیگر کسی صدایم نمی کند “مهربانم” …
.
.
وقتی می گویند نیست
کاغذ را گفته باشند یا برق را یا هرچه را ، فرقی ندارد
من یاد تو می افتم !
.
.
روی دیوار روی سایه ای که به جا مانده از تو چشم می کشم و دهانی که بخندد به این همه تنهایی و انتظار !
این خانه بعد از تو فقط دیوار است و تکه ذغالی که خط می کشد نیامدنت را …
.
.
درد یعنی او هست اما نه برای من …
.
.
مرا چه به فال حافظ که یوسفم را سال هاست گرگ خورده است و در قحطی عشق چنان به سنگ ها دلبسته ام که حتی میان فال ها هم کلبه ی احزان من گلستان نمی شود …

.
.
تمام ذهن مرا گرفته است نام تو ، یاد تو ، کلام تو ، نگاه تو ، صدای تو ، ولی دستانم خالیست !
.
.
مسئله نبودنت خیلی سخت شده ولی من فقط با بودنت تمرین کرده بودم !
نبودنت رو هنوز یاد نگرفتم ؛ چطور تونستی ازم امتحان بگیری ؟؟؟
.
.
جامانده است چیزی جایی که هیچگاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد !
.
.
دلم را به تخت میبندم تا ترکت کند …
فریاد میکشد ، میلرزد ، خمارت میشود …
رها که شد او میماند و عمری وسوسه ی تلخِ دوباره خواستن تو !
.
.
وقتی که نیستی با دیدن هر صحنه عاشقانه ای احساس یک پرانتز را دارم که همه ی اتفاقات خوب خارج از آن می افتد !
.
.
از زندگی بریده ام
نه دوستی نه خویشاوندی
فقط منم و خدای من و تو که در رویاهایم همیشه با منی …
.
.
کاش خودم را جایی جا بگذارم ، برگردم و ببینم نیستم …
.
.
دور میشوی ؛ کوچک و کوچکتر امــــــــا بزرگ و بزرگتر میشود جای خالیت در ذهنم !
.

اس ام اس عاشقانه را در برنا بخوانید

.
اگر آمدى به دلت بد نیار
شهر همان شهر است
کوچه همان کوچه و خانه همان خانه
تنها من کمى مرده ام !
.
.
چه تکلیف سنگینی است بلا تکلیفی وقتی نمیدانم دارمت یا ندارمت !
.
.
خدایا من دلم را صابون زدم به عشق او …
ولی چرا چشمانم می سوزند ؟؟؟
.
.
چقدر سخته واسه رسیدن به ستارت تا آسمون بری اما وقتی رسیدی ببینی صبح شده …
.
.
انتظار واژه قشنگی بود برای وقتی که او در راه بود …
انتظار تلخترین واژه میشود وقتی میدانی قرار نیست بیاید …
هر ثانیه مرگ است انتظار کسی که میدانی نخواهد آمد و من همیشه در انتظار !
.
.
بی تو مردن را تو باور نداری و بی تو بودن را من و تنها خدا میداند این درد کداممان را می کُشد ؟
.
.
نگاه کن !
این آسمان نیست که دلش گرفته ، دل منست که یک آسمان گرفته …
.
.
روزگار همیشه خوب میگذرد البته نه برای من ، بلکه از روی من !
.

.
تو که نیستی احاطه می کنند مرا خیالاتی که از سمت تو می آیند
کاش بودی و اینها اینقدر جسارت نداشتند !
.
.
“کاش” بودی و این همه “ای کاش” نبود …
.
.
یادش بخیر همیشه موقع خواب عکس قاب شده ات را گردگیری می کردم اما از آن روزی که رفتی عجیب دلم غبار گرفته اما تو خودت را اذیت نکن ، می دانم از دست قاب خالی کاری بر نمی آید !
.
.
تو فراموش شده ترین اتفاقی هستی که به یاد می آورم …
.
.
هستند بعد از تو جایگزین برای تو ؛ فقط کمی طول میکشد ، شاید به اندازه یک عمر !
.

اس ام اس غمگین را در برنا بخوانید

.
هی بغض و ای گریه ی پنهان دلم ، آن هنگام که می فشاری گلویم را ، کو ؟ کجاست که ببیند انعکاس نامش به میان چشمانم پیداست ؟؟؟
.
.
عاشقانه هایم همه را به زانو درآورده !
تو به عشق چه کسی ایستاده ای ؟
.
.
سهم من از دنیا نداشتن است ؛ تنها قدم زدن و فکر کردن به کسی که هیچوقت نبود !
.
.
قدیما همه چیزهایمان بوی ماندن می داد …
آن روزها حتی بیسکویت ها هم مادر بودند ولی حالا شده اند : های بای !
.
.
وقتی خدا تقسیم آرزو کرد گفت آرزوها تموم شده ، تو بمان با تنهایت و شبهایی که خیس بارانم !
.
.
دراز می کشم روبروی آسمان
با سرانگشت خیالم می کشم ستاره ای نیمه جان
نشسته بر بالینش آدمکی تنها
دعا بر لب در حسرت آمین ها
آدمک غمگین چقدر شبیه من
ستاره ای ندارد میان هفت آسمان …
.
.
نه هم جنسیم نه هم درد ولی خوب حرف دل مرا میفهمد دیوار اتاقم !
.
.
یکی از لذت هایی که دیگه نیست این بود که یـه وقتایی که از سرما دستام قرمز میشد تا چشمات بهشون میفتاد میگرفتیشون تو دستات و هــــــا میکردی و میگفتی : باز تو دستکشات یادت رفت دختر ؟ ولی نمیدونستی که من از قصد اونارو ته کیفم قایم میکردم …
چه لذتی داشت دیدن نگرانی”تو” برای “من”
.
.
به یاد قرارهایمان هر روز بی قرارت میشوم !
.
.
نحس ترین روز سال روزی بود که فهمیدم یک عمر باید بی تو تحویل شود سالهایم …
.
.
معلم گفت فعل را صرف کن !
گفتم : رفتم رفتی رفت و سکوتی کلاس را فرا گرفت …
بغض گلویم را فشرد ، بغضم را شکستم و گفتم : دلم را شکست و رفت ، غرورم را له کرد و رفت ، عشقم را بی رحمانه رها کرد و رفت …
او برای همیشه رفت ، رفت ، رفت …
.
.
سخت است اتفاقی را انتظار بکشی که خودت هم بدانی در راه نیست !

منبع:اس ام اس خور

نوشته اس ام اس غمگین و دپرس آبان ۹۲ اولین بار در پدیدار شد.


آگهی استخدام روز سه شنبه ۳۰ مهر ۹۲

  • ۳۰ مهر ۱۳۹۲
  • دسته‌بندی نشده

آگهی استخدام

جدیدترین اخبار استخدامی ۳۰ مهر ۹۲

آگهی استخدام روز سه شنبه 30 مهر 92

جدیدترین آگهی های استخدام روز سه شنبه مورخ ۳۰ مهر ماه ۹۲ را در این مطلب بخوانید.امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیرد….

 برای مشاهده آگهی استخدام به ادامه مطلب بروید…

آگهی استخدام در شرکت تیام شبکه
تاریخ انقضای آگهی : ۱۵ آبان ۱۳۹۲

استخدام نیروی تمام وقت، با سابقه کار مرتبط، دارای حداقل مدرک کارشناسی، روابط عمومی قوی، مسلط به نرم افزارهای عمومی و تایپ، ساکن شهر تهران

در شرکت تیام شبکه

کارشناس مهندسی فروش:

آشنا به شبکه های کامپیوتری و مرکز داده، دارای سابقه کاری در زمینه فروش تجهیزات

ارسال رزومه به آدرس ایمیل: sales@tiam.ir

کارشناس اداری خانم:

آشنایی کامل با اصول نگارشی، ویراستاری، نامه نگاری اداری، شبکه های کامپیوتری (دوره network+)، اینترنت

ارسال رزومه به آدرس ایمیل: info@tiamnetworks.com

منشی مدیر عامل:

مسلط به زبان انگلیسی و نامه نگاری اداری، روابط عمومی قوی و فن بیان بالا

ارسال رزومه به آدرس ایمیل: ebiz@tiam.ir

کارشناس نشر و تبلیغات:

رشته تحصیلی: روابط عمومی/ زبان انگلیسی

جهت ترجمه متون تخصصی فارسی و انگلیسی، تولید محتوای تبلیغاتی و نشر الکترونیکی

ارسال رزومه به آدرس ایمیل: press@tiam.ir

************************************************************

 

آگهی استخدام شرکت پخش دکتر عبیدی
تاریخ انقضای آگهی : ۶ آبان ماه ۹۲

شرکت پخش دکتر عبیدی توزیع کننده محصولات آرایشی بهداشتی و غذایی جهت تکمیل کادر فروش و مالی خود در استان تهران از بین متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

مدیر فروش آقا ، با مدرک کارشناس و بالاتر و حداقل سه سال سابقه مدیریت فروش در صنعت بهداشتی آرایشی
حسابداری فروش آقا ، با مدرک کارشناس حسابداری و حداقل دو سال سابقه ترجیحا در شرکت های پخش
موزع و تحصیلدار آقا ، با مدرک دیپلم و دارای گواهینامه پایه دو و حداقل سه سال سابقه رانندگی با ایسوزو و ۵/۵ تن

متقاضیان می توانند ظرف مدت یک هفته رزومه خود را به ایمیل یا فکس زیر ارسال نمایند:
آدرس ایمیل: resume.pakhsheabidi@gmail.com
فاکس:

************************************************************

 

آگهی استخدام شرکت صنایع غذایی دلپسند
تاریخ انقضای آگهی : ۶ آبان ماه ۹۲

صنایع غذایی دلپسند جهت توسعه واحد فروش اصفهان دعوت به همکاری می نماید

سرپرست فروش ، با سابقه مویرگی ، حداقل یک سال سابقه
کارمند مارکتینگ خانم یا آقا ، حداقل دیپلم ، روابط عمومی بالا
بازاریاب ، حداقل دیپلم

از علاقمندان خواهشمند است با شماره های زیر تماس حاصل نمایند :
آدرس ایمیل: info@delpasand.com
تلفن: ۰۷۱۱۷۷۳۵۴۳۶,۰۷۱۱۷۷۳۵۴۳۵

************************************************************

 آگهی استخدام را در برنا بخوانید

************************************************************

 

آگهی استخدام شرکت قدرت گستر

تاریخ انقضای آگهی : ۱۳ آبان ۱۳۹۲


آگهی استخدام

شرکت قدرت گستر در زمینه اجرا و تعمیرات تاسیسات برق ساختمانی، صنعتی، مخابرات و شبکه های کامپیوتر بانک های دولتی و خصوصی

جهت تکمیل کادر خود نیاز به افراد ذیل دارد:

گروه

عنوان فعالیت

A

برقکار با مدرک دیپلم و فوق دیپلم برق

B

کارمند امور اداری، مالی و فنی (ترجیحا خانم)

C

خرید و فروش ملزومات تاسیسات الکتریکی

D

کارآموز برق (دیپلم، فوق دیپلم و کارشناسی)

نکته:

لطفا در صورتیکه ساکن شهر تهران می باشید، رزومه خود را با اشاره به درخواست گروه عنوان فعالیت در Subject ایمیل به آدرس job@tqgeng.ir  ارسال نمایید.

و جهت هرگونه اطلاعات بیشتر با ۰۹۱۲۱۰۳۶۹۶۲ تماس بگیرید.

************************************************************

 

آگهی استخدام شرکت قدرت گستر

تاریخ انقضای آگهی : ۱۳ آبان ۱۳۹۲


آگهی استخدام

شرکت قدرت گستر در زمینه اجرا و تعمیرات تاسیسات برق ساختمانی، صنعتی، مخابرات و شبکه های کامپیوتر بانک های دولتی و خصوصی

جهت تکمیل کادر خود نیاز به افراد ذیل دارد:

گروه

عنوان فعالیت

A

برقکار با مدرک دیپلم و فوق دیپلم برق

B

کارمند امور اداری، مالی و فنی (ترجیحا خانم)

C

خرید و فروش ملزومات تاسیسات الکتریکی

D

کارآموز برق (دیپلم، فوق دیپلم و کارشناسی)

نکته:

لطفا در صورتیکه ساکن شهر تهران می باشید، رزومه خود را با اشاره به درخواست گروه عنوان فعالیت در Subject ایمیل به آدرس job@tqgeng.ir  ارسال نمایید.

و جهت هرگونه اطلاعات بیشتر با ۰۹۱۲۱۰۳۶۹۶۲ تماس بگیرید.

************************************************************

 

آگهی استخدام کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
تاریخ انقضای آگهی : ۳۰ مهر ماه ۹۲

کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ جهت تکمیل کادر تخصصی و پرسنلی خود از متخصصین ذیل دعوت به همکاری می نماید.

۱- مهندسی مواد سرامیک- دارای حداقل دو سال سابقه کار مفید و مرتبط

۲- مهندسی مکانیک و برق و الکترونیک- دارای حداقل دو سال سابقه کار مفید و مرتبط در امور فنی پرس، خطوط لعاب، بسته بندی و دستگاه چاپ و دیجیتال

واجدین شرایط می توانند خلاصه ای از شرح سوابق شخصی، تحصیلی و کاری خود را با قید شماره تلفن همراه حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۳۰ مهر ماه ۹۲به آدرس صندوق پستی ۷۳۴۱۵۱۱۴ ارسال نمایند.

************************************************************

 

آگهی استخدام شرکت بیمه ملت

تاریخ انقضای آگهی : ۱۵ آبان ۱۳۹۲


دعوت به همکاری شرکت بیمه ملت

شرکت بیمه ملت از بین دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر برای استخدام،دعوت به عمل می آورد.

ردیف

عنوان رشته شغلی

شرایط احراز

مهارت و توانایی

۱

برنامه نویسJAVA

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر

مسلط به زبان برنامه نویسی JAVA

۲

برنامه نویسNET

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر

مسلط به زبان نرم افزاری NET

۳

کارشناس کنترل پروژه های IT

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مهندسی صنایع

مسلط به نرم افزارهای MSPو primavera

۴

کارشناس ارزیابی خسارت جانی اتومبیل

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت بیمه

آشنایی با اصول، قوانین و کلیات بیمه، آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

۵

کارشناس ارزیابی خسارت مالی اتومبیل

کارشناسی یا بالاتر در رشته مدیریت بیمه و مهندسی مکانیک

آشنایی با اصول، قوانین و کلیات بیمه، آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، آشنایی با انواع خودرو و دانش فنی آن ها

۶

کارشناس بیمه های مسئولیت

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت مالی، اقتصاد، آمار، و رشته های مهندسی

آشنایی با اصول، قوانین و کلیات بیمه

۷

کارشناس بیمه های مهندسی

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت مالی، اقتصاد، آمار، و رشته های مهندسی

آشنایی با اصول، قوانین و کلیات بیمه

۸

کارشناس بیمه های اتکایی

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت مالی، حسابداری و آمار

آشنایی با اصول، قوانین و کلیات بیمه

۹

کارشناس امور نمایندگان

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع

دارای سابقه کار در زمینه جذب، سازماندهی و نظارت بر شبکه فروش

۱۰

کارشناس بیمه های عمر و حوادث

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، حسابداری، مدیریت مالی، و یا آمار

آشنایی با اصول و کلیات بیمه، توانایی سازماندهی اطلاعات مربوط به فرآیند پرداخت خسارت، قدرت بیان

۱۱

کارشناس بیمه های اعتباری

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی، و مهندسی صنایع

آشنایی با اصول و کلیات بیمه، اصول بازاریابی و فروش، اصول مدیریت مالی و سیستم های اعتبار سنجی

۱۲

کارشناس طرح و توسعه

کارشناس ارشد یا بالاتر در رشته های مهندسی صنایع، اقتصاد، مدیریت های صنعتی، بازرگانی، سیستم، مالی، اجرایی و MBA

آشنایی با دانش مدیریت ریسک، امکان سنجی طرح ها، اصول بانی اقتصاد خرد و کلان، تسلط بر یکی از نرم افزارهای آماری

۱۳

کارشناس توسعه منابع انسانی

کارشناسی و بالاتر در رشته های مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع وMBA

دارای سابقه کار در حوزه توسعه منابع انسانی

۱۴

کارشناس خسارت بیمه های درمان

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، حسابداری، مدیریت مالی و یا آمار

آشنایی با اصول، قوانین و کلیات بیمه

۱۵

کارشناس بازاریابی

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی

آشنایی با اصول و کلیات بیمه، اصول بازاریابی، اصول و فنون مذاکره و برخورداری از مهارت های ارتباطی

۱۶

کارشناس حقوق

کارشناسی ارشد حقوق

آشنایی با اصول، قوانین و کلیات بیمه، برخورداری از مهارت های ارتباطی

۱۷

کارشناس (صدور) بیمه های زندگی

کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت بیمه، حسابداری، مدیریت مالی، آمار و آکچوئری، اقتصاد، و مهندسی صنایع

آشنایی با اصول، قوانین و کلیات بیمه

۱۸

نقشه کش

فوق دیپلم در رشته¬ عمران یا معماری

نقشه کش آشنا به ۳DMAX، مهارت ارتباطی قوی، آشنا به قوانین و ضوابط شهرداری

۱۹

مسئول دفتر

فوق دیپلم در رشته مدیریت یا کامپیوتر

توانایی کار با کامپیوتر، دارای مدرکICDL، برخورداری از مهارت ارتباطی قوی

واجدین شرایط می تواند با مراجعه به وب سایت بیمه ملت به آدرس  www.melat.ir (در قسمت همکاری با ما ) رزومه خود را ارسال نمایند.

************************************************************

 

آگهی استخدام شرکت نیک پارس
تاریخ انقضای آگهی : ۲ آبان ۱۳۹۲

شرکت نیک پارس

تولید کننده و صادر کننده نمونه اسنک و چیپس همسان

برای تکمیل کادر و گسترش فعالیت های خود در بازارهای داخلی و خارجی از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

– مدیر صادرات (بازاریابی بین المللی): با حداقل تحصیلات کارشناسی مرتبط و سابقه موثر، مسلط به زبان انگلیسی (متقاضیانی که به بیش از یک زبان خارجه تسلط دارند در اولویت می باشند)

– مدیر بازاریابی: با حداقل تحصیلات کارشناسی و سابقه موثر در امور بازاریابی و ترویج کالا

– مدیر منابع انسانی: حداقل تحصیلات کارشناسی با سابقه مرتبط

– مدیر فروش: با حداقل تحصیلات کارشناسی و سابقه فروش در شرکت های پخش مواد غذایی

– سرپرست فروش: با حداقل تحصیلات دیپلم متوسطه و علاقه مند به کار پویا در بازار داخل
از علاقه مندان دعوت می گردد رزومه خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

Resume@nikpars.com

************************************************************

 

آگهی استخدام شرکت تحلیل گران سیستم
تاریخ انقضای آگهی : ۱۵ آبان ۱۳۹۲

به یک منشی خانم، مسلط به تایپ، آشنایی با ICDL

با روابط عمومی بالا و پیگیر، جهت همکاری در شرکت تحلیل گران سیستم نیازمندیم

ارسال رزومه به فکس: ۸۸۵۴۱۱۶۰

لطفا در قسمت Subject ایمیل خود عنوان “منشی”را قید نمایید.

 

 

************************************************************

 

آگهی استخدام گروه تفکر خلاق
تاریخ انقضای آگهی : ۱۵ آبان ۱۳۹۲


گروه تفکر خلاق استخدام می نماید

منشی حرفه ای

خانم

بازاریاب حرفه ای

آقا و خانم

حسابدار و حسابرس

آقا و خانم

مترجم انگلیسی

خانم

مسئول امور گردشگری

خانم

گرافیست

خانم

بلوار دانشجو – نبش دانشجو ۱۵ – مجتمع آراکس – طبقه ۶

تلفکس: ۰۵۱۱۸۶۶۱۹۰۳

مراجعه: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۸

مدارک: رزومه + کپی مدارک شناسایی و تحصیلی

************************************************************

 اخبار استخدامی را در برنا بخوانید

************************************************************

 

آگهی استخدام شرکت صبا ماشین
تاریخ انقضای آگهی : ۵ آبان ماه ۹۲

یک شرکت معتبر تجاری جهت تکمیل کادر سازمان خدمات پس از فروش خود واقع در کیلومتر ۶ جاده مخصوص کرج به یک خانم مجرب مسلط به کلیه امور اداری و دفتری و آشنا به حسابداری نیازمند است.
متقاضیان محترم لطفا رزومه خود را به شماره نمابر یا ایمیل زیر ارسال نمایند:

آدرس ایمیل: m.karami@sabamachine.com
فاکس: ۰۲۱۶۶۴۲۰۵۰۳

************************************************************

 

آگهی استخدام شرکت صنایع خودروسازی مدیران
تاریخ انقضای آگهی : ۵ آبان ماه ۹۲

شرایط شغلی مورد نیاز
عنوان شغلی: سرپرست تعمیرگاه
رشته تحصیلی : فنی
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم،کارشناسی
حداقل سابقه کار : ۵ سال
شهرهای محل خدمت : تهران
جنسیت : مرد
حداکثر سن : بدون محدودیت
شرایط : آشنا با مباحث فنی و مشتری مداری
——————————————————————————————————————————-
شرایط شغلی مورد نیاز
عنوان شغلی: کارشناس فنی و کنترل کیفی
رشته تحصیلی : فنی
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم،کارشناسی
حداقل سابقه کار : ۲ سال
شهرهای محل خدمت : تهران
جنسیت : مرد
حداکثر سن : بدون محدودیت
شرایط : آشنا با مباحث تعمیرات خودرو، Office و زبان انگلیسی
——————————————————————————————————————————-
شرایط شغلی مورد نیاز
عنوان شغلی: پذیرشگر
رشته تحصیلی : فنی
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
حداقل سابقه کار : ۲ سال
شهرهای محل خدمت : تهران
جنسیت : مرد
حداکثر سن : بدون محدودیت
شرایط : آشنا با اصول مشتری مداری
——————————————————————————————————————————-
شرایط شغلی مورد نیاز
عنوان شغلی: تکنسین اتوماتیک
رشته تحصیلی : فنی
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
حداقل سابقه کار : ۴ سال
شهرهای محل خدمت : تهران
جنسیت : مرد
حداکثر سن : بدون محدودیت
شرایط : آشنا با مباحث تخصصی تعمیرات
——————————————————————————————————————————-
شرایط شغلی مورد نیاز
عنوان شغلی: کارمند گارانتی و صدور فاکتور
رشته تحصیلی : فنی
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم،کارشناسی
حداقل سابقه کار : —
شهرهای محل خدمت : تهران
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : بدون محدودیت
شرایط : —-
——————————————————————————————————————————-
شرایط شغلی مورد نیاز
عنوان شغلی:تحصیلدار و کارمند تدارکات
رشته تحصیلی : فنی
مقطع تحصیلی : دیپلم
حداقل سابقه کار : —
شهرهای محل خدمت : تهران
جنسیت : مرد
حداکثر سن : بدون محدودیت
شرایط : دارای گواهی نامه پایه دو و موتور سیکلت
——————————————————————————————————————————-
شرایط شغلی مورد نیاز
عنوان شغلی: کارشناس فروش
رشته تحصیلی : فنی
مقطع تحصیلی :فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : ۲سال
شهرهای محل خدمت : تهران
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : بدون محدودیت
شرایط :—-
——————————————————————————————————————————-
شرایط شغلی مورد نیاز
عنوان شغلی: کارمند امور مشتریان
رشته تحصیلی : —
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
حداقل سابقه کار : ۲ سال
شهرهای محل خدمت : تهران
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : بدون محدودیت
شرایط : —-
——————————————————————————————————————————-
شرایط شغلی مورد نیاز
عنوان شغلی: نظافتچی
رشته تحصیلی : —
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
حداقل سابقه کار : —
شهرهای محل خدمت : تهران
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : بدون محدودیت
شرایط : —-
——————————————————————————————————————————-
شرایط شغلی مورد نیاز
عنوان شغلی: سرویس کار خودروهای سبک و سنگین
رشته تحصیلی : —
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
حداقل سابقه کار : —
شهرهای محل خدمت : تهران
جنسیت : مرد
حداکثر سن : بدون محدودیت
شرایط : —-
——————————————————————————————————————————-
شرکت صنایع خودروسازی مدیران جهت تکمیل کادر تخصصی خود از علاقمندان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.
ترجیحا افراد با سابقه آشنا با خودروهای MVM و لیفان در اولویت خواهند بود.
اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن : فکس: ۵۵۳۲۰۵۱۲ ، ۵۵۳۲۰۹۱۰
ایمیل : madadi344@mvmco.ir
وبسایت : mvmco.ir

************************************************************

 

آگهی استخدام شرکت پخش دارویی رازی در سراسر کشور
تاریخ انقضای آگهی : ۲۸ آبان ماه ۹۲

شرکت پخش سراسری دارویی رازی در نظر دارد تعدادی فروشنده ، حسابدار و کارگر انبار با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر جهت مراکز توزیع سراسر کشور خود با حقوق مناسب استخدام نماید لذا متقاضیان لازم است رزومه خود را تا انتهای آبان به ایمیل e.vali@razico.ir ارسال نمایند

رشته تحصیلی:

فروشنده: ترجیحا لیسانس بازرگانی و مرتبط

حسابدار: فوق دیپلم حسابداری و بالاتر

کارگر انبار: فوق دیپلم و بالاتر

سابقه کار: —–

شهرهای محل خدمت: سراسر کشور (تهران (غرب و شرق) ، تبریز، زنجان، ارومیه، قم، بابلسر، اهواز، همدان، کرمانشاه، رشت، شیراز، اصفهان، یزد، مشهد، کرمان، زاهدان، بندرعباس،گرگان)

حداکثر سن: ۳۰ سال

آدرس دفتر مرکزی جهت ارسال رزومه و مصاحبه: تهران – خیابان جمهوری – بعد از سی تیر – کوچه مسعود سعد – نبش نوفل لو شاتو – ساختمان شماره ۲ پخش رازی – شماره تماس: ۶۶۷۴۰۹۶۷

************************************************************

آگهی استخدام شرکت همراه سرویس خاور میانه در سراسر کشور
تاریخ انقضای آگهی : ۶ آبان ماه ۹۲

شرکت همراه سرویس خاورمیانه نماینده انحصاری خدمات پس از فروش گوشی های همراه سامسونگ در ایران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید .

یک نفر کارشناس ارشد مالی ، با مدرک کارشناسی ارشد یا کارشناسی حسابداری و امور مالی ، حداقل ۵ سال سابقه ، آشنایی به نرم افزارهای OFFICE و اکسل پیشرفته

دو نفر کارشناس مالی ، بامدرک کارشناس حسابداری و امور مالی ، حداقل سه سال سابقه کار ، آشنایی به نرم افزار های مالی OFFICE و اکسل پیشرفته

پنج نفر تکنسین تعمیرات تلفن همراه ، با مدرک کارشناسی مرتبط ، حداقل دو سال سابقه کار ، آشنایی به زبان انگلیسی و کامپیوتر

از علاقمندان تقاضا می شود در خواست رزمه خود را به نشانی پست الکترونیک زیر ارسال نمایند:

آدرس ایمیل: hr@hamrahservice.com

منبع:سرچ جاب

نوشته آگهی استخدام روز سه شنبه ۳۰ مهر ۹۲ اولین بار در پدیدار شد.