۵۹ درصد مشکلات روستائیان در حوزه اقتصاد و اشتغال است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری: ۵۹ درصد مشکلات روستائیان در حوزه اقتصاد و اشتغال است معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در نخستین همایش سیاست گذاری توسعه پایدار روستایی در مشهد ۵۹ درصد مشکلات روستائیان را در حوزه اقتصاد و اشتغال عنوان کرد.به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی ظهر […]