۵۰ درصد مشاغل رده پائین کشور در اختیار افغان های مقیم ایران است

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار: ۵۰ درصد مشاغل رده پائین کشور در اختیار افغان های مقیم ایران است مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۵۰ درصد مشاغل رده پائین کشور در اختیار افغان های مقیم ایران است.به گزارش خبرنگار مهر، علی اقبالی، ظهر سه شنبه،  در حاشیه همایش تخصصی […]