۳۵۰ کارخانه آرد کشور با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعال هستند

معاون وزیر صنعت: ۳۵۰ کارخانه آرد کشور با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعال هستند قنبری گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود تا برای افزایش فعالیت صنایع آرد سازی و توسعه صنایع وابسته وهمچنین ایجاد اشتغال، گندم بصورت امانی برای مدت ۱۲۰ روز در اختیار کارخانجات آرد قرارگیرد.به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: […]