۳۰ کارگر گل گهر با جابحایی پیمانکار تعدیل شدند

۳۰ کارگر گل گهر با جابحایی پیمانکار تعدیل شدند براساس اطلاعاتی که از سوی فعالان صنفی کارگری استان کرمان در اختیار ایلنا قرار گرفته است در روزهای اخیر شماری از کارگران شاغل در معدن گل‌گهر تعدیل شده‌اند.براساس اطلاعاتی که از سوی فعالان صنفی کارگری استان کرمان در اختیار ایلنا قرار گرفته است در روزهای اخیر […]