۲۷درصد رشته‌ محل های دانشگاه‌آزاد مردود شد

معاون وزیر علوم خبر داد: ۲۷درصد رشته‌ محل های دانشگاه‌آزاد مردود شد معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد: بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ رشته محل فاقد مجوز دانشگاه آزاد بررسی شد، تقریبا ۳۳ درصد این رشته محل ها، تایید قطعی، نزدیک ۴۰ درصد آنها اعلام نقص و مابقی مردود شد. گزارش خبرنگار مهر ، مجتبی […]