گاهی دستمزدی پیشنهاد می‌دهند که مبلغ پنج سال پیش است

گفت و گو با کوروش تهامی گاهی دستمزدی پیشنهاد می‌دهند که مبلغ پنج سال پیش است بازیگر سینما گفت: گاهی برای یک کار دستمزدی را مطرح می‌کنند که من 4-5 سال پیش برای چنین کاری دریافت می کردم». به گزارش بانی فیلم، کوروش تهامی که نزدیک به بیش از 20 سال است بازیگری را درعرصه های […]