کشور با کمبود پزشک عمومی مواجه است

قائم مقام وزیر بهداشت: کشور با کمبود پزشک عمومی مواجه است قائم مقام وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار پزشک عمومی در کشور فعالند، گفت: با کمبود جدی پزشک عمومی مواجه هستیم و یکی از تنگناهای موجود برای گسترش طرح پزشک خانواده همین کمبودهاست.به گزارش خبرنگار ایرنا، ایرج […]