کار آفرینی از مهمترین اهداف دانشگاه علم و صنعت

کار آفرینی از مهمترین اهداف دانشگاه علم و صنعت واحدهای کار آموزی باید، کاربردی تر شوند تا در آینده، بتوانند به دانشجو، علم کافی برای کار را بدهند.دکتر تورج محمدی، معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت درباره طرح‌های کلان اقتصادی به خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بسیاری از هزینه‌هایی که […]