کارگران کوره پزخانه ها به سن بازنشستگی نمی رسند


یک فعال صنفی خبر داد: کارگران کوره پزخانه ها به سن بازنشستگی نمی رسند یک فعال صنفی کارگران کوره پزخانه در تهران معتقد است با وجود مذاکرات انجام شده کارفرمایان کوره پزخانه‌ها همچنان از ارسال لیست بیمه طفره می روند.«پیروز چراغی»، عضو هیات رئیسه انجمن صنفی کوره پزخانه‌های یافت آباد در رابطه با بیمه کارگران […]

 

 

سایت تفریحی فان سی

 

 

 

 

 

سایت تفریحی فان سی

 

سایت تفریحی ویکنا

 

 

 

<

سایت تفریحی فان سی

سایت تفریحی ویکنا

کارگران کوره پزخانه ها به سن بازنشستگی نمی رسند by
 

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر

X بستن تبلیغات