کارگران معدن البرز شرقی منتظر پرداخت طلبشان هستند

کارگران معدن البرز شرقی منتظر پرداخت طلبشان هستند کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی (طزره)که روز شنبه (۱۴ آذر) مقابل ساختمان اداری این واحد معدنی تجمع کرده بودند، همچنان منتظر تحقق مطالبات صنفی خود هستند.یکی از کارگران در این باره به ایلنا گفت: تجمع یک روزه ما در حالی خاتمه یافت که‌‌ همان روز کارفرما […]