کارگران فصلی معدن آق‌دره بازهم تعدیل شدند

کارگران فصلی معدن آق‌دره بازهم تعدیل شدند منابع خبری ایلنا در معدن طلای آق‌دره از تعدیل دوباره کارگران فصلی این واحد معدنی در ماه گذشته خبر می‌دهند.برپایه این اظهارات که از طریق کارگران این واحد معدنی در اختیار ایلنا قرار گرفته است: امسال نیز قرار داد کار حدود ۳۰۰ کارگر فصلی این واحد معدنی با […]