کارگران حمل و نقل پالایشگاه آبادان تجمع کردند

در اعتراض به متن قراردادهای پیمانکار؛ کارگران حمل و نقل پالایشگاه آبادان تجمع کردند نزدیک به ۸۵ کارگر بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان صبح امروز در اعتراض به شیوه تنظیم قراردادهای جدید کاری خود از سوی پیمانکار مقابل درب ۱۸ شماره این پالایشگاه تجمع کردند.منابع کارگری ایلنا در پالایشگاه آبادان با اعلام این خبر […]