کارگران به رئیس جمهور نامه می‌نویسند

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد کارگران به رئیس جمهور نامه می‌نویسند رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از برگزاری کارگروه مزد در روز چهارشنبه ۱۸آذر ماه خبر داد و گفت:ما خواهان تحول مزدی و دستمزد منصفانه هستیم و این درخواست را طی نامه ای […]