کارورزی دانشجویان در مرکز مشاوره روانشناختی علوم تحقیقات

کارورزی دانشجویان در مرکز مشاوره روانشناختی علوم تحقیقات مدیر گروه دکتری روانشناسی واحد علوم تحقیقات گفت: مرکز مشاوره روانشناختی این واحد بابرگزاری دوره های کارورزی از صرف هزینه های میلیونی حضور دانشجویان در دیگر مراکز درمانی جلوگیری می کند.به گزارش خبرگزاری مهر، حسن احدی گفت: دانشجویان مقطع دکتری رشته روانشناسی ملزم به گذراندن ۷۰۰ ساعت […]