کارفرما‌ها قدرت افزایش مزد برابر با تورم را ندارند

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم: کارفرما‌ها قدرت افزایش مزد برابر با تورم را ندارند نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه شاید بنگاه‌ها قدرت افزایش مزد مطابق نرخ تورم را نداشته باشند گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد بنگاه‌های تولیدی با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.اصغر آهنی‌ها در […]