پیشنهاد پرداخت وام ۱۰ میلیونی خرید کالا در ۵ مرحله به کارگران

رئیس کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به تسنیم خبر داد پیشنهاد پرداخت وام ۱۰ میلیونی خرید کالا در ۵ مرحله به کارگران رئیس کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه یکی از پیشنهادات ما پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی در ۵مرحله به کارگران است گفت:پیشنهاد کردیم کارگران در مراحل […]