پیشنهادی برای بهره‌مندی کارگران از مزایای وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مطرح کرد پیشنهادی برای بهره‌مندی کارگران از مزایای وام 10 میلیون تومانی خرید کالا نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از پیشنهاد این کانون برای بهره مندی کارگران از مزایای وام 10 میلیون تومانی خرید کالا خبر داد.ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: […]