پدیده «مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان» در کنار «مهاجرت نخبگان» طی پنج سال آینده

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هشدار داد پدیده «مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان» در کنار «مهاجرت نخبگان» طی پنج سال آینده رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هشدار داد: اگر در سال‌های اخیر با مساله مهاجرت نخبگان مواجه هستیم در صورت عدم حمایت مناسب از شرکت‌های دانش بنیان طی پنج سال آینده با […]