وزارت صنعت به دنبال ایجاد فرصت بیشتر برای حضور دانشگاه در صنعت است

وزارت صنعت به دنبال ایجاد فرصت بیشتر برای حضور دانشگاه در صنعت است معاون پژوهش وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: صنعت و دانشگاه باید به عنوان دو شریک در کنار هم باشند و این وزارتخانه به دنبال ایجاد فرصت بیشتر برای حضور دانشگاه در صنعت است.علی اصغر توفیق روز پنجشنبه در حاشیه همایش ‘دانشگاه و […]