وزارت بهداشت به‌جای اجرای طرح تربیت پرستار، به معیشت پرستاران رسیدگی کند

دبیر کل خانه پرستار: وزارت بهداشت به‌جای اجرای طرح تربیت پرستار، به معیشت پرستاران رسیدگی کند دبیر کل خانه پرستار می گوید: هدف از ابلاغ طرح تربیت پرستار در بیمارستانها به بهانه کمبود نیرو، کاستن از سطح مطالبات جامعه پرستاری تا حد امکان است .محمد شریفی مقدم،  دبیر کل خانه پرستار در گفتگو با ایلنا، […]