وام ۱۰۰ میلیاردی با نرخ ۱۰ درصد برای توسعه کسب و کار

مدیرعامل پست بانک خبرداد وام ۱۰۰ میلیاردی با نرخ ۱۰ درصد برای توسعه کسب و کار مدیرعامل پست بانک اظهار کرد: پست بانک برای حمایت از تولید در سطح کشور برای اشخاص حقیقی ۱۰ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی ۱۰۰ میلیارد ریال با کارمزد ۱۰ درصدی ارائه می دهد.به گزارش خبرگزاری میزان، فرحی مدیر عامل […]