هنرستان‌ها قطب کسب و کار و اشتغال پایدار هستند

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل: هنرستان‌ها قطب کسب و کار و اشتغال پایدار هستند مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با تنوع رشته‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای بهترین ظرفیت و قطب کسب و کار و ایجاد اشتغال مولد هستند.به گزارش پانا از استان اردبیل، صابر سپهری در مراسم […]