نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش در تاریخ‌های وعده شده اعلام نشد

داوطلبان منتظرند نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش در تاریخ‌های وعده شده اعلام نشد در حالی که شرکت کنندگان در مرحله مصاحبه علمی آزمون استخدامی آموزش‌ و پرورش همچنان منتظر اعلام نتایج نهایی هستند، هنوز تاریخ دقیق اعلام نتایج و آغاز فرآیند گزینش مشخص نیست و مدت‌هاست از تاریخ‌هایی که برای اعلام نتایج وعده […]