معوقات مزدی کارگران مترو تهران به تجمع انجامید

کارگران مترو تهران خبر دادند؛ معوقات مزدی کارگران مترو تهران به تجمع انجامید صبح دیروز (۱۵ آذر)کارگران بخش خدماتی مترو تهران برای معوقات مزدی خود مقابل شرکت بهره برداری مترو واقع در چهارراه کالج تجمع کردند.در این تجمع بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران که نسبت به عملکرد پیمانکار خود معترض بودند حضور داشتند این […]