معرفی ۲۰ طرح گردشگری و صنایع دستی به صندوق کار آفرینی امید کردستان

معرفی ۲۰ طرح گردشگری و صنایع دستی به صندوق کار آفرینی امید کردستان کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: به منظور توسعه زیر ساختهای گردشگری و همچنین درراستای اجرای مصوبات جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان این اداره کل اقدام به معرفی این طرحها به صندوق کار […]