مشایخی: اگر جوان تحصیل‌کرده شغل و حرفه‌ای نداشته باشد به سمت معضلاتی چون اعتیاد کشیده می‌شود

مشایخی: اگر جوان تحصیل‌کرده شغل و حرفه‌ای نداشته باشد به سمت معضلاتی چون اعتیاد کشیده می‌شود مساله روحی و روانی افراد جامعه هم با سلامت جسمی آنان ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. اگر جوان تحصیل‌کرده شغل و حرفه‌ای نداشته باشد به سمت معضلاتی چون اعتیاد کشیده و یا دچار بیماری روحی و روانی و ناامیدی […]