مشاغل‌سبز محیط زیست، در قالب تفاهم‌نامه‌ای با وزارت‌کار اجرا می‌شود

ابتکار در دانشگاه محیط زیست کرج مشاغل‌سبز محیط زیست، در قالب تفاهم‌نامه‌ای با وزارت‌کار اجرا می‌شود معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست گفت:در تلاش هستیم مشاغل سبز محیط زیست را در قالب تفاهم‌نامه‌ای با وزارت‌کار اجرا کنیم به طوری‌که فعالیت‌های دانش‌بنیان در عرصه محیط زیست با فناوری‌های سبز کسب کنند.به گزارش ایلنا در کرج، […]