مرگ یک کارگر در اثر سقوط از ارتفاع

روز گذشته در تهران رخ داد: مرگ یک کارگر در اثر سقوط از ارتفاع صبح روز گذشته، یک کارگر جوان بر اثر سقوط از طبقه ششم یک مجتمع در حال ساخت در منطقه پونک تهران جان خود را از دست داد.به گزارش ایلنا، روز گذشته  یک کارگر ساختمانی در طبقه ششم یک مجتمع مسکونی در […]