مردمی در حضور حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) توصیف و تعریف و مدح مردی را …


مردمی در حضور حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) توصیف و تعریف و مدح مردی را …


مردمی در حضور حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) توصیف و تعریف و مدح مردی را نمودند به حسن عبادتش ( به زیادی عبادتش ) حضرت فرمودند :
عقل او چگونه است و ببینید چقدر عقل دارد.
جز این نیست که در قیامت هرکسی را جزا می دهند به اندازه عقلش.
و ادب و نیکوئی مرد دلیل بر صحت و درست بودن عقلش است.

ارشاد القلوب جلد ۲ صفحه ۲۸۴


۲۰۱۶-۰۴-۲۰ ۲۱:۲۹:۱۰


منبع

 

 

سایت تفریحی فان سی

 

 

 

 

 

سایت تفریحی فان سی

 

سایت تفریحی ویکنا

 

 

 

<

سایت تفریحی فان سی

سایت تفریحی ویکنا

مردمی در حضور حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) توصیف و تعریف و مدح مردی را ... by
 

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر

X بستن تبلیغات