مجلس کمیته‌ای برای مبارزه با فقر و افزایش رفاه تعیین کند

وزیر کار در مجلس: مجلس کمیته‌ای برای مبارزه با فقر و افزایش رفاه تعیین کند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای ایجاد اشتغال گفت که دولت در حال ایجاد زمینه سرمایه گذاری جدید است.به گزارش خبرگزاری پانا، علی ربیعی که برای […]