متن های زیبا برای کارت عروسی ۹۲

متن های زیبا برای کارت عروسی ۹۲

matn-kart-Yaftabad-com

خدا هدیه ای به ادم داد
و مهر حوا را به دل او انداخت
باید آسمان را آذین می بست
ستاره ها را برق می انداخت
خدا لبخند زد
تنهایی فقط زیبنده خودش بود!
در جشن پیوند آسمانیمان، همه فرشته ها دعوت دارند!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آری آغاز دوست داشتن است

گر چه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بادا مبارک در جهان سور و عروسیهای ما سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما

زهره قرین شد با قمر طوطی قرین شد با شکر هر شب عروسیی دگر از شاه خوش سیمای ما

در گردن افکنده دهل در گردک نسرین و گل کامشب بود دف و دهل نیکوترین کالای ما

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ای از عشق پاک من همیشه مست

من تو را آسان نیاوردم بدست

بارها این کودک احساس من

زیر باران های اشک من نشست

من تو را آسان نیاوردم بدست

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

یک نفر آمده دنیای مرا سبز کند
خواب و بیداری و رویای مرا سبز کند
و به یمن نفس سبز و اهورایی عشق
از سرا تا به ثریای مرا سبز کند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

سخن از پیوند سست دو نام
و هم آغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
سخن از دستان عاشق ماست
که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم
بر فراز شبها ساخته اند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دل نشان شدسخنم تا تو قبولش کردی

آری آری سخن عشق نشانی دارد

در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

هرکسی بر حسب فکر گمانی دارد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

” باز کن پنچره را من تو را خواهم برد

به سر رود خروشان حیات

آب این رود به سرچشمه نمیگردد باز

بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز “

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

……و…….

خانه ای میسازیم در بلندای بهار

بر درخت احساس روی گلبرگ گل نسترنی که از آن عشق خدا می روید

از احساس گل سرخ مدد می گیریم.

و دل کوچکمان خشنود ز دیدار شما می گردد.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

عشق بهانه آغاز بود آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی
عشق بهانه سبز با هم زیستن بود
و اینک وصال…
بارش خوشبختی است بر آشیان عاشق ترین دستها
رونق بهاری ترین ثانیه های زندگی ما باشید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

از دورترین فاصله ها به هم رسیدیم و تا اوج بودن با همیم
بهای عشق چیست به جز عشق
به هم رسیدن یعنی آغاز
باهم ماندن یعنی زندگی
زندگی با عشق یعنی کامیابی

پایان هر رفتن رسیدن است

و ما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن است

در این آغاز همسفر ما باشید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

متنهای بسیار زیبا برای کارت عروسی

یادتونه بچه بودیم می گفتین
ایشاا…عروسیتون
حالا وقتشه تشریف بیارید!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

دلمان می خواهد با نسیم سحری

شاخه ای از گل یاس

بوته ای از گل مریم

بغلی از گل از گل سرخ

همه را دسته کنیم

برگیریم و بسازیم سبدی از پر طاووس سپید

تا دهیم مژده بر آنان که در این بزم به ما پیوندند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

من و او هم سفری یک دل و یک دانه شدیم

هم ره دلشدگان راهی میخانه شدیم

قدمی رنجه کنید و در ما بگشایید

طرب اینجاست بیایید که پیمانه شدیم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

لانه‌ای ساخته‌اند با گل یاس سفید

در فراسوی بهار، ما ترا می‌خوانیم تا به لطف قدمت

این دل کوچک ما گل به دامن بشود

در انتظاریم

با گل حضور خود

محفل آرای سرور ما باشید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

آغاز زندگی نوین خویش را جشن می‌گیرند

حضور شما در این جمع نشانه پاکترین محبتهاست

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

برانیم تا دلهایمان را به مهر پیوند زده

بهار را به استقبال برویم.

حضورت ای دوست

قدمهایمان را استوار و دلهایمان را گرم می‌کند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

خدایا به هر آنکه دوست میداری بیاموز که:

عشق از زندگی کردن بهتر است

و به هرآنکه دوست‌تر میداری بچشان که:

دوست داشتن از عشق هم برتر است.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

بار سفر بسته‌ایم به قصد دریای همدلی

در پگاه آغازین این سفر همراهمان باشید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

خانه‌ای ساخته‌ایم سایبانش همه عشق

زیر پا فرش غرور در حصارش همه تکرار صفا

ما در این جمع لطیف

لطف دیدار تو را می‌طلبیم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

می‌خواهیم مهربانی را بیاموزیم

موسم نیلوفران ما شما را می‌خواند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

پایان هر رفتن رسیدن است

و ما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن است

در این آغاز همسفر ما باشید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

همتمان بدرقه راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و ما نوسفریم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

دست در دست هم نهاده‌ایم و سفره دوستی را در

دشت آرزوها گسترانده‌ایم تا هر خاطره‌ای را به

زیبایی در دلها بیاوریم

که زندگی تنها یادگاری از محبت است

شوق فشردن دستان شما برایمان انتظاری است شیرین

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

آغاز می‌کنیم زیستن را

پیوستن

و یکی شدن را

لطف حضور شما در جشن این آغازمایه شادی ما خواهد بود

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

مرا به رجعت خورشید باور است هنوز

دل بسته‌ایم به صبح سپید، به سپیدی بلندترین تیله خورشید

دل بسته‌ایم به زندگی، با ما باشید.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

یادتونه بچه بودیم می‌گفتین

ایشاا.. خوشبخت بشین

حالا دعاتون مستجاب شد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

خانه ای ساخته ایم

سایه بانش همه عشق

زیر پا فرش غرور

و حصارش همه تکرار صفا

ما در این جمع لطیف

لطف و دیدار تو را می طلبیم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

آغاز زندگی نوین خویش را جشن می‌گیرند

حضور شما در این جمع نشانه پاکترین محبتهاست

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

لانه‌ای ساخته‌اند با گل یاس سفید

در فراسوی بهار، ما ترا می‌خوانیم تا به لطف قدمت

این دل کوچک ما گل به دامن بشود

در انتظاریم

با گل حضور خود

محفل آرای سرور ما باشید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

ساقی به نور باده برافروز جام ما

مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

در انتظاریم

با گل وجود خود

محفل آرای سرور ما باشید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

می سراییم با هم شعر شکفتن را در باغی از آرزو

با نوایی از پیوند

با آمدنتان هم صدایمان باشید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

من و او هم سفری یک دل و یک دانه شدیم

هم ره دلشدگان راهی میخانه شدیم

قدمی رنجه کنید و در ما بگشایید

طرب اینجاست بیایید که پیمانه شدیم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

دلمان می خواهد با نسیم سحری

شاخه ای از گل یاس

بوته ای از گل مریم

بغلی از گل از گل سرخ

همه را دسته کنیم

برگیریم و بسازیم سبدی از پر طاووس سپید

تا دهیم مژده بر آنان که در این بزم به ما پیوندند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

برانیم تا دلهایمان را به مهر پیوند زده

بهار را به استقبال برویم.

حضورت ای دوست

قدمهایمان را استوار و دلهایمان را گرم می‌کند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

قلب من و تو را

پیوند جاودانه ی مهری ست در نهان

پیوند جاودانه ی ما ناگسسته باد

تا آخرین دم از نفس واپسین ما

این عهد بسته باد

خدایا به هر آنکه دوست میداری بیاموز که:

عشق از زندگی کردن بهتر است

و به هرآنکه دوست‌تر میداری بچشان که:

دوست داشتن از عشق هم برتر است.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

روز وصل دوستداران یاد باد

مقدمتان به دیده منت

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاری که در این گنبد دوار بماند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

بار سفر بسته‌ایم به قصد دریای همدلی

در پگاه آغازین این سفر همراهمان باشید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

زندگی رسم خوشایندی است

ما گره خواهیم زد

دلها را با عشق زندگی را با مهر

ما به یک آینه یک بستگی پاک قناعت داریم

مقدمتان را گرامی میداریم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

خانه‌ای ساخته‌ایم سایبانش همه عشق

زیر پا فرش غرور در حصارش همه تکرار صفا

ما در این جمع لطیف

لطف دیدار تو را می‌طلبیم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

حافظ شب هجران شد

بوی خوش وصل آمد شادیت مبارک باد

ای عاشق شیدایی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

با سنت عشق گرد هم می‌آییم

آنجا که دوست داشتن تنها کلام زندگی است.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

می‌خواهیم مهربانی را بیاموزیم

موسم نیلوفران ما شما را می‌خواند.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

معنای عشق چیست بجز عشق

بهم رسیدن یعنی آغاز

با هم ماندن یعنی زندگی

زندگی با عشق یعنی کامیابی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

همتمان بدرقه راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و ما نوسفریم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

دست در دست هم نهاده‌ایم و سفره دوستی را در

دشت آرزوها گسترانده‌ایم تا هر خاطره‌ای را به

زیبایی در دلها بیاوریم

که زندگی تنها یادگاری از محبت است

شوق فشردن دستان شما برایمان انتظاری است شیرین

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

آغاز می‌کنیم زیستن را

پیوستن

و یکی شدن را

لطف حضور شما در جشن این آغازمایه شادی ما خواهد بود

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

زیر بام سعادت پیمان مهر می‌بندیم

ما را در این میثاق همراه باشید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

قلب من و تو را

پیوند جاودانه مهری است در نهان

پیوند جاودانه ما ناگسسته باد

تا آخرین دم از نفس واپسین ما این مهر بسته باد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

در پیشگاه حجت محض زمان مهدی(عج)

منجی جهان

منت‌دار حضور شمائیم.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

ای کاش عشق را زبان سخن بود

آنها زندگی مشترک خود را جشن می‌گیرند

با تشریف فرمائی خود سرافرازشان فرمائید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

مرا به رجعت خورشید باور است هنوز

دل بسته‌ایم به صبح سپید، به سپیدی بلندترین تیله خورشید

دل بسته‌ایم به زندگی، با ما باشید.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

در میان همه گلهای نجیب گل مریم چیدم

و در این محفل عشق با دوصد شاخه یاس

مقدم پاک شما یاران را همه گل می‌کاریم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

محفلی ساخته‌ایم روشن از پرتو مهر سایبانش گل سرخ

بی‌ریا همچو سپهر

ما در این محفل انس، در عبادتکده نورانی خود

شوق روحانی دیدار تو در دل داریم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

ما در این محفل انس، در عبادتکده نورانی خود

از دورترین فاصله‌ها به هم رسیدیم

و تا اوج بودن با همیم

با حضورتان شادیمان را دو چندان کنید.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

شاخ و دم که ندارد!

آدمیزاد احتمال دارد هر اشتباهی را مرتکب شود،

حالا مال ما یک کمی بد فرم تر بوده،

ازدواج کرده ایم!

شما هم خبطی مرتکب شوید،

بیایید دور هم، همدیگر را دست می اندازیم،

می خندیم،

حال می دهد به جان شما

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

www.Yaftabad.com

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

وان یکاد بخوانید و در فراز کنید.

اس ام اس سرکاری خنده دار برای دعوت به جشن عروسی

خانه ای ساخته ایم همه خشت
زیر پاش فرش غرور
سایبانش همه تکرار جفا
.

.
.
.
.
.
ما در این جمع کثیف
هیکل نحس ترا می طلبیم!