عدم پرداخت به موقع حق بیمه کارگران ساختمانی و صدور پروانه ساختمانی بدون پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی مشمول جریمه می شود

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان تأکید کرد؛ عدم پرداخت به موقع حق بیمه کارگران ساختمانی و صدور پروانه ساختمانی بدون پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی مشمول جریمه می شود مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان از شهرداری ها خواست تا در راستای پرداخت ۱۵‌% مجموع عوارض پروانه ساختمانی به عنوان حق‌بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی، 2درصد جریمه […]