طلب مزدی کارگران «فرش پارس» تا شش ماه رسید

طلب مزدی کارگران «فرش پارس» تا شش ماه رسید کارگران کارخانه «فرش پارس» قزوین از تعویق سه تا شش ماه حقوقشان به دلیل کمبود منابع مالی خبر می‌دهند.این منابع کارگری به ایلنا گفته‌اند کارخانه فرش پارس که در زمینه تولید انواع موکت در شهرک صنعتی البرز قزوین فعالیت دارد حدود ۲۴۰کارگر رسمی قدیمی و۲۰۰ کارگر […]