طرح حمایت از هنرمندان صنایع دستی خلاء های قانونی را برطرف می سازد

معاون صنایع دستی: طرح حمایت از هنرمندان صنایع دستی خلاء های قانونی را برطرف می سازد   معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: طرح حمایت از هنرمندان صنایع دستی در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی می تواند بسیاری از خلاء های قانونی این هنر صنعت […]