ضربه مهلک برنامه ششم توسعه به صنایع‌دستی

ضربه مهلک برنامه ششم توسعه به صنایع‌دستی زمانی که مقام معظم رهبری در بند 51 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه رسما از حمایت صنایع از دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور نام بردند، هنرمندان این حوزه به آینده صنایع‌دستی امیدوار شدند، اما به نظر می‌رسد این امیدواری با آماده کردن برنامه ششم توسعه، عملا […]